Giới thiệu tập đoàn Ildong Foodis Hàn Quốc

Ildong Foodis với tư cách là công ty thành viên của “Dược phẩm Ildong” -doanh nghiệp chế tạo thuốc dân tộc truyền thống đã có lịch sử hơn 70 năm, năm 1970 từ khi sáng lập doanh nghiệp đến nay bắt đầu từ Agimeal thức ăn trẻ em kiểu Hàn Quốc đang chiếm vị trí kẻ đứng đầu trong ngành kinh doanh thức ăn trẻ em với sự dẫn đầu…

Xem chi tiết